star-one

Vyvíjíme software / aplikace tak, aby zákazník získal výstup, který opravdu potřebuje. Díky moderním technologiím a agilnímu přístupu jsme schopni spolu s vámi upravovat zadání během vývoje a funkční prototyp aplikace tak můžete získat s vynaložením minimálních prostředků. Třeba i do týdne.

Celé je to o tom, jak uvažujete. Jedním z úkolů našeho týmu je správně analyzovat reálný problém a poté implementovat jeho model a postup řešení do vyvíjené aplikace.

Protože naše aplikace a softwre od nás běží online, ke svým datům se můžete dostat odkudkoliv. Samozřejmostí je, že pro vaši aplikaci zajistíme prostor na serveru a dostatečné zdroje.

Lepší obrázek o způsobu naší práce si můžete udělat v případových studiích. Nabízíme vám také podrobnější informace o technologiích, které při vývoji používáme.

Vývoj software na zakázku

Díky agilnímu přístupu Vám záhy - často již do týdne - dokážeme prezentovat funkční pilotní verzi, která ověří užitnost systému (proof of concept) a tím ospravedlní nasazení.

Následuje fáze vývoje, ve které můžete upřednostňovat funkce, koordinovat a sledovat růst Vašeho systému. Od nás nedostanete po roce uzavřeného vývoje produkt, který jste nežádali. Navíc již v průběhu vývojové fáze můžete zpřístupnit Vašim uživatelům hotové části systému a tím provozovat Váš záměr ještě dříve než jste očekávali. Také tím získáte od uživatelů zpětnou vazbu, která pomůže vylepšit systém.

Použité technologie nám umožňují snadno zapracovat změny systému vycházející z vývoje na trhu či rozvoje Vaší společnosti. Po dokončení sytému poskytujeme rozsáhlou záruční i pozáruční podporu.

U nás získáte

  • pilotní verzi již do týdne
  • agilní přístup
  • kvalitní podporu
  • vysokou bezpečnost
  • zaškolení Vašich uživatelů

Podporujeme

  • systémovou integraci na existující IS
  • standardní SQL databáze
  • moderní technologie
  • vzdálenou správu
  • webové rozhraní

Vybrané reference

star-two