star-one

Klientská touch aplikace pro sběr dat v terénu

Software pro sběr velkého množství dat orientovaný na co největší ergonomii. Součástí je i dodávka konkrétního touch HW, synchronizace se serverem, zajištění supportu v průběhu sběru dat.

Naším úkolem bylo navrhnout technické řešení sběru velkého množství dat v terénu a vyvinout aplikaci se snadným a bezpečným ovládáním.

V první fázi proběhl výběr vhodného hardware. Nakonec jsme zvolili dotykový tablet.

Vyvinuli jsme aplikaci s grafickým rozhraním, která je svou architekturou natolik flexibilní, že za rok a půl běhu jsme byli schopni vyhovět všem požadavkům klienta na změny struktury sbíraných dat, úpravy ovládání a další potřebná ladění.

Celá aplikace může i do budoucna fungovat jako výchozí platforma pro podobné projekty, což bylo naším cílem a věříme, že i přzpůsobení na jiný hardware bude snadné.

star-two