star-one

Fakturační systém nuis.cz

Systém pro správu faktur pro malé firmy a živnostníky. Aplikace je cílená na podnikatele, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Aplikace umožní vystavovat PDF faktury, vést si příjmy a výdaje a získat přehledné statistiky, jako podklady pro další rozhodování.

V naší firmě jsme stáli před otázkou, jakým způsobem řešit fakturaci, získat okamžitý přehled o obratu, pohledávkách, cashflow, atd. V tu dobu byl na trhu jeden produkt, který řešil online fakturaci. Vydali jsme se cestou vlastního vývoje a protože tento problém řeší mnoho podnikatelů a menších firem, rozhodli jsme se projetk vytvořit i pro ně.

Cílová skupina, pro kterou je náš produkt určen, jsou živnostníci, uplatňující výdaje paušálem, dále pak podnikatelé a firmy, které využívají služeb externí účetní firmy pro vedení agendy, ovšem fakturaci provádějí sami a zároveň potřebují mít kdykoliv po ruce nástroj s potřebnými přehledy pro rozhodování.

Po 2 a půl letech běhu má náš systém řádově stovky registrovaných uživatelů a my neustále rozvíjíme jeho funkce.

Systém je vyvinutý v Ruby On Rails.

star-two