star-one

Rezervační systém pro dětský koutek

Integrovaný modul pro univerzitní intranetový systém, který umožní zaměstnancům rezervovat pro své dítě dětský koutek.

Jako součást projektu s podporou EU, jsme byli požádání o integraci modulu pro správu rezervací dětského koutku do univerzitního intranetového systému.

Rezervační systém měl schválené detailní zadání, kdy zaměstnanec na základě přidělené priority může rezervovat dětský koutek na maximálně 4 hodiny denně. Zároveň jsou v systému evidováný osoby, které mohou dítě z kouktu vyzvednout.

Součástí systému je také rozhraní pro zaměstnance dětského koutku, který jednoduše eviduje přijetí dítěte do koutku a jeho vyzvednutí. Zároveň je systém opatřen emailovou notifikační politikou.

star-two