Zadání projektu vycházelo z klientovy datově nesourodé XLS tabulky, která řešila pro všechny servisní techniky přehled servisovaných přístrojích, jejich umístění, informace o stavu a plánovaným servisním zásazích.

Po analýze podkladů jsme pomocí Ruby On Rails vytvořili funkční prototyp aplikace, který dokázal komfortně řešit již celou problematiku. Po schválení klientem jsme přistoupili k návrhu uživatelského rozhraní, dotažení jednotlivých procesů a ladění potřebných výstupů.

Po půlročním používání aplikace klientem jsme vyvinuli mobilní rozhraní, které umožňuje servisním technikům přímo v místě zjistit, kde jsou v okruhu další přístroje na servis zda je již termínově vhodné provést obratem zásah.