Případové studie

  1. Fakturační sytém nuis.cz - náš vlastní projekt

    Systém pro správu faktur pro malé firmy a živnostníky. Aplikace je cílená na podnikatele, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Aplikace umožní vystavovat PDF faktury, vést si příjmy a výdaje a získat přehledné statistiky, jako podklady pro další rozhodování.

    Přečtěte si více