star-one

Dokončení maintenance RoR klientské aplikace

Pro našeho klienta jsme provedli revizi stavu aplikací, opravili jsme ji a dokončili tak, aby bylo možné ji nasadit do ostrého provozu.

Do vývoje projektu jsme vstoupili jako subdodavatelé s úkolem zachránit rozpracovanou aplikaci takovým způsobem, aby bylo možné ji dokončit a provést její launch.

Náš tým provedl analýzu stavu kódu aplikace a na jejím základě stanovil časové odhady pro nezbytný refaktoring a následnou implementaci zbývajících funkcionalit.

Zhruba po 3 měsících vývoje a ladění se podařilo obě aplikace spustit do ostrého provozu.

Nyní naše firma zajišťuje maintenance a další kontinuální vývoj aplikací.

star-two