Multimediální infopanely all-in-one

Komplexní systém pro multimediální infopanely. Systém s centralizovanou správou a řízením distribuce různého obsahu na jednotlivé klientské infopanely.

Naším úkolem bylo vytvořit polouzavřený systém, který bude umožňovat prezentaci informací na LCD televizorech, umístěných na pracovišti zákazníka.

Navrhli jsme tedy komplexní řešení, kdy administrátoři jsou schopni pomocí pokročilé webové aplikace:

  • vkládat a editovat slidy přes WYSIWYG způsobem
  • vkládat videosoubory
  • vkládat slidy se skripty, které umožní dynamické načítání a grafickou nebo tabulkovou prezentaci dat přímo z IS zákazníka.

Jednotlivé slidy je možné skládat do prezentací. Tyto prezentace lze pak přiřadit na jednoho nebo více klientů. Běh jednotlivých prezentací na klientskýh infopanelech lze časovat a skládat za sebe do fronty. Systém je tak stoprocentně flexibilní a plně ovladatelný z jedné webové aplikace.