E-learningové a dotazníkové řešení v Ruby on Rails

Modul pro online vytváření a absolvování testů a dotazníků s wysiwyg stylem administrace.

Pro znalostní internetový portál jsme vyvinuli Ruby on Rails engine, který umožňuje uživatelům vytvářet testy a dotazníky.

Editace obsahu testů je WYISWYG, umožňuje tedy autorovi testu vytvřet test tak, jak jej uvidí i respondenti. Jednotlivé otázky jsou dělené do bloků, které je možné také ukládat jako šablony pro opakované použití v testech jiných. Součástí otázek může být video, audio i přiložený soubor. Otázky mohou mít výběrové, zaškrtávací nebo spontánní odpovědi. Těm poté odpovídá i vyhodnocovací algoritmus.

Vyhodnocení testu probíhá přímo online a respondent má tedy možnost přímo shlédnout svůj výsledek včetně grafického znázornění správných a špatných odpovědí.

Autoři mají možnost test či dotazník zaheslovat. Mají také širokou škálu možností, jak svůj test či dotazník distribuovat mezi respondenty. Emailem, sdílením na soc. sítích, propagovat jej v rámci celého portálu apod.

Dotazníková šetření v námi vyvinutém modulu poskytují autorovi statistiky, které jsou také exportovatelné do .XLS formátu.

Modul je již nějaký čas úspěšně nasazen a používán koncovými uživateli.